צוואות וירושה ע"פ דין: סיפור מהחיים

woman-208723_1920

woman-208723_1920צוואות וירושה על פי דין

שמעון הוא בעלה של מזל ואביהם של ראובן, אליהו ורינה.

בשנה שעברה לקה שמעון בהתקף לב ובעת ששכב בבית החולים, לפני ניתוח לב פתוח, פנה לרופא ולאחות שטיפלו בו, על ערש דווי, וציין בפניהם כי רצונו האחרון הוא לצוות את כל רכושו, לאחר מותו, לבן דודו האהוב, יהושע, שבא לבקרו באותו יום בבית החולים.

הרופא והאחות העלו את דברי שמעון על הכתב, בציון הנסיבות והתאריך, חתמו על זיכרון הדברים האמור והפקידו אותו למחרת היום אצל הרשם לענייני ירושה.

הניתוח עבר בשלום ושמעון השתחרר, בחלוף חודשיים ימים, לביתו. בצאתו מבית החולים הסיעו אותו אחיו וגיסתו, אברהם וגילה, למשרד עורכי דין בעיר ואף שימשו עדים לצוואה חדשה שנחתמה בפניהם במקום, בה ציווה להם שמעון את כל רכושו, לאחר אריכות ימיו ושנותיו.

לאחרונה, כשנפטר שמעון, התנגדו אשתו וילדיו לקיום כל אחת מהצוואות והוכרזו- לבסוף- כיורשיו של שמעון, על פי דין. מזל קיבלה מחצית מרכושו של שמעון ואת מכוניתו. ילדיו של שמעון התחלקו בחלקים שווים במחציתו השנייה של הרכוש. הכיצד?


ההסבר:

צוואתו הראשונה של שמעון נעשתה כדין, בעת ששמעון ראה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, והיא נתפסת, לפיכך, כצוואת "שכיב מרע"- צוואה בעל פה שיכול אדם, בנסיבות האמורות, לצוות בפני שני עדים השומעים לשונו (סעיף 23 (א) לחוק הירושה תשכ"ה- 1965 (להלן:"החוק")). גם הפרוצדורה בה נקטו הרופא והאחות הייתה כחוק (לפי סעיף 23(ב) לחוק) ואולם, משחלף חודש ימים מהנסיבות שהצדיקו את עשיית הצוואה ושמעון נותר בחיים, בטלה הצוואה האמורה (סעיף 23(ג) לחוק).

הצוואה השנייה שנעשתה בידי שמעון, בכתב, בפני עדים ונחתמה בידיו ובידי העדים, שאישרו כי המצווה הצהיר וחתם בפניהם, היא "צוואה בעדים" (לפי סעיף 20 לחוק). ואולם, על פי החוק (סעיף 35 לחוק) הוראת צוואה המזכה את מי שהיה עד לעשייתה, או לקח באופן אחר חלק בעריכתה והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה- בטלה.

לפיכך- ובהעדר צוואה אחרת- ירשו את שמעון, אשתו (על פי זכויותיה כבת זוג לפי סעיף 11(א)(1) לחוק) וילדיו.

מקרה היפותטי ודמיוני זה (כל קשר בין העובדות המתוארות למציאות הוא על אחריות הקורא בלבד), מצביע על המורכבות היחסית שבנושא צוואות וירושה על פי דין. המקרה מלמד על הצורך בהכרות מעמיקה עם החוק ובייעוץ מקצועי מתאים בטרם עריכת צוואה.

החוק מאפשר לחרוג מברירת המחדל של ירושה על פי דין (לפי הפרק השני לחוק), בעריכת צוואה (לפי הפרק השלישי לחוק).

צורות הצוואה, המוכרות על פי חוק הן: צוואה בכתב יד (לפי סעיף 19 לחוק הירושה), צוואה בעדים (לפי סעיף 20 לחוק הירושה), צוואה בפני רשות (לפי סעיף 22 לחוק הירושה) וצוואה בעל – פה, המוכרת גם בשם צוואת "שכיב מרע" (לפי סעיף 23 לחוק הירושה).

ואולם, כפי המסתבר מהדוגמא שלעיל, אין די בעמידת צוואה בתנאים הצורניים הנדרשים בחוק.

החוק קובע סייגים לתוקפה של צוואה באופן מלא או חלקי במקרים שונים ובהם, למשל, בעת שנפל פגם בכשרותו המשפטית של עושה הצוואה (לדוגמא על פי סעיף 26 לחוק: כאשר המדובר בקטין, בפסול דין או במי שבעת עשיית הצוואה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה), כשהוראות צוואה נעשו מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית (סעיף 30 לחוק), כשהוראותיה סתומות או בלתי מובנות (סעיף  33 לחוק), כשביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי (סעיף 34 לחוק) ועוד.

כן קובע החוק את הדרך לתיקון טעות סופר וטעויות נוספות בצוואה, כשניתן להבין בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה (סעיף 32 לחוק).

נושאים נוספים (רשימה חלקית) המעוגנים בחוק הינם: צוואה על דרך של יורש במקום יורש (סעיף 41 לחוק), יורש אחר יורש (סעיף 42 לחוק), יורש על תנאי דוחה או מפסיק (סעיפים 43 ו-44 לחוק, בהתאמה), מזונות מן העזבון (פרק רביעי לחוק), צו ירושה וצו קיום צוואה (פרק חמישי לחוק), הנהלת העזבון וחלוקתו (פרק שישי לחוק) ועוד.

הנה כי כן, ענייננו מורכב, הדורש התמצאות ומיומנות.

אין במידע האמור לעיל משום תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ קודם לכן עם מומחה בתחום. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות .


7331b7_a7d91acfabde41f48b80fe20a1be0182

משרד עו"ד ונוטריון מירי ברוך

יד חרוצים 15, ירושלים